Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych jest w naszej firmie bardzo ważna. Poniżej informujemy o sposobie gromadzenia danych osobowych podczas korzystania z naszej strony. Dane osobowe to wszystkie dane, które można powiązać z użytkownikiem, np. imię i nazwisko, adres, adresy e-mail, sposób korzystania ze strony. Podjęliśmy szeroko zakrojone techniczne i operacyjne środki ochronne w celu zabezpieczenia danych użytkowników przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem oraz dostępem niepożądanych osób. Nasze procedury bezpieczeństwa są regularnie kontrolowane i dostosowywane do postępu technologicznego.

Administrator danych / dane kontaktowe DSB

 • Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych: RATIONAL Aktiengesellschaft, Siegfried-Meister-Straße 1, 86899 Landsberg am Lech, Niemcy, E-mail info@rational-online.com
 • Inspektor ds. danych osobowych odpowiedzialnego podmiotu: Inspektor ds. danych osobowych RATIONAL Aktiengesellschaft, Siegfried-Meister-Straße 1, 86899 Landsberg am Lech, Niemcy, Datenschutzbeauftragter@rational-online.com

Podstawy prawne przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych może opierać się na różnych podstawach prawnych. Jeżeli potrzebujemy danych użytkownika do wykonania zawartej z nim umowy lub do udzielenia odpowiedzi na jego pytania dotyczące umowy, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO. Jeżeli uzyskamy zgodę użytkownika na określone przetwarzanie danych, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1. zd. 1 lit a RODO. Część przetwarzania danych wykonujemy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przy czym zawsze zachowana jest równowaga między interesami użytkownika wymagającymi ochrony a naszymi uzasadnionymi interesami. Podstawą prawną jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f RODO. O ile przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. c RODO. Dane użytkownika w kontekście procesów rekrutacji zostaną wykorzystane do rozpatrzenia zgłoszenia użytkownika i podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku pracy. Podstawą prawną w tym przypadku jest § 26 ust. 1, por. ust. 8 zd. 2 Niemieckiej Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (BDSG).

Gromadzenie danych osobowych podczas wizyty na naszej stronie

Jeśli użytkownik korzysta ze strony wyłącznie w celach informacyjnych, tj. nie rejestruje się ani nie przekazuje nam informacji (np. poprzez formularz kontaktowy), zbieramy następujące informacje techniczne (dane z pliku dziennika):

 • Dane / Cel przetwarzania / Czas przetwarzania
 • Wykorzystywany system operacyjny / Analiza urządzenia w celu zapewnienia optymalnego wyświetlania strony / Dane są usuwane po zakończeniu danego posiedzenia.
 • Informacje dotyczące rodzaju przeglądarki internetowej i wykorzystywanej wersji / Ocena wykorzystywanej przeglądarki internetowej w celu optymalizacji naszej strony internetowej / Dane są usuwane po zakończeniu danego posiedzenia.
 • Dostawca usług internetowych użytkownika / Ocena dostawcy usług internetowych użytkownika / Dane są usuwane po zakończeniu danego posiedzenia.
 • Adres IP / Wyświetlanie strony internetowej na danym urządzeniu / Dane są usuwane po zakończeniu danego posiedzenia.
 • Data i godzina wizyty na stronie / Zagwarantowanie odpowiedniego działania strony / Dane są usuwane po zakończeniu danego posiedzenia.
 • W razie potrzeby Producent i typ smartfona, tabletu lub innego urządzenia końcowego / Ocena producenta urządzenia i rodzajów mobilnych urządzeń końcowych w celach statystycznych / Dane są usuwane po zakończeniu danego posiedzenia.

Gromadzenie tych danych jest konieczne ze względów technicznych, aby umożliwić wyświetlanie naszej strony i zapewnić stabilność oraz bezpieczeństwo. Zarówno my, jak i nasz dostawca usług SAP, z zasady nie wiemy, kto ukrywa się pod danym adresem IP. Nie łączymy powyższych danych z innymi danymi.

Podstawą prawną jest uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. W celu wyważenia interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO uwzględniliśmy nasz interes związany z udostępnieniem strony oraz interes użytkownika związany z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych. Ponieważ dane są technicznie wymagane w celu umożliwienia korzystania z naszej strony oraz zapewnienia jej stabilności i bezpieczeństwa, a w szczególności ochrony przed nadużyciami, postanowiliśmy, że dane te mogą być przetwarzane – z zapewnieniem ich bezpieczeństwa zgodnie z aktualnym stanem techniki – z uwzględnieniem interesu użytkownika związanego przetwarzaniem danych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Pliki cookie

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Pliki cookie to pliki, które są przechowywane na komputerze użytkownika przez odwiedzaną witrynę internetową i umożliwiają ponowne przypisanie przeglądarki użytkownika. Pliki cookie służą do przekazywania informacji podmiotowi korzystającemu z plików cookie. Pliki cookie mogą przechowywać różne informacje, takie jak ustawienia języka na naszej stronie internetowej lub wprowadzana na niej dane. Pozwala to na przykład uniknąć konieczności ponownego wprowadzania wymaganych danych formularza za każdym razem. Informacje zapisane w plikach cookie mogą być również wykorzystywane do identyfikacji preferencji i dostosowania treści do obszarów zainteresowań.

Istnieją różne rodzaje plików cookie: Sesyjne pliki cookie to dane, które są przechowywane w pamięci operacyjnej tylko tymczasowo i usuwane po zamknięciu przeglądarki. Stałe lub trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie, który może się różnić w zależności od pliku cookie. W przypadku tego rodzaju plików cookie informacje mogą być również przechowywane w plikach tekstowych na komputerze użytkownika. W każdej chwili można jednak również usunąć te pliki cookie w ustawieniach przeglądarki.

Własne pliki cookie są ustawiane przez odwiedzaną witrynę. Informacje z tych plików cookie może odczytywać tylko ta witryna. Pliki cookie stron trzecich są ustawiane przez organizacje, które nie prowadzą odwiedzanej witryny. Te pliki cookie są używane na przykład przez firmy marketingowe.

Podstawy prawna ewentualnego przetwarzania danych osobowych za pomocą plików cookie oraz czas ich przechowywania mogą się różnić. Jeżeli użytkownik wyraził na to zgodę, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO. W przypadku plików cookie niezbędnych ze względów technicznych, na przykład tych, które są technicznie niezbędne do działania naszej strony internetowej i świadczenia określonych funkcji strony, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Wykorzystujemy pliki cookie w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu, zapewnienia podstawowych funkcji, pomiaru zasięgu oraz – za zgodą użytkownika – dostosowania naszych usług do preferowanych obszarów zainteresowań.

Pliki cookie używane na tej stronie to:

 • Nazwa pliku cookie / Dostawca / Cel przetwarzania / Podstawa prawna przetwarzania / Czas przetwarzania
 • JSESSIONID / RATIONAL / Bez tego pliku cookie użytkownik nie jest w stanie zalogować się do portalu pracy / Art. 6 ust. 1 zd. 1 f RODO / Po zakończeniu sesji przeglądarki plik cookie sesji wygasa.
 • Route / SAP / Plik cookie używany w czasie odwiedzin na stronie: w ramach danej sesji użytkownika „X” wykorzystywana jest ta sama trasa, a wszystkie żądania są przekazywane do tego samego serwera klienta. / Art. 6 ust. 1 zd. 1 f RODO / Po zakończeniu sesji przeglądarki plik cookie sesji wygasa.
 • careerSiteCompany / SAP / Pliki cookie do przekazywania żądań do właściwego centrum danych / Art. 6 ust. 1 zd. 1 f RODO / Po zakończeniu sesji przeglądarki plik cookie sesji wygasa.
 • cookie_j2w (Load Balancer Cookie) / SAP / Load Balancer Cookie; Plik cookie używany w czasie odwiedzin na stronie, aby użytkownik nie przechodził z jednej instancji do drugiej. Zwykle jest ustawiany w razie nowego wywołania portalu pracy, jeśli nie ma poprzedniego pliku cookie. / Art. 6 ust. 1 zd. 1 f RODO / Po zakończeniu sesji przeglądarki plik cookie sesji wygasa.

W każdej chwili można usunąć pliki cookie już zapisane na danym urządzeniu. Jeśli użytkownik chce zapobiec zapisywaniu plików cookie, może to zrobić za pomocą ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Instrukcje dotyczące popularnych przeglądarek można znaleźć tutaj: Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Google Chrome mobile, Microsoft Edge, Safari, Safari mobile. Alternatywnie można również zainstalować tak zwane programy blokujące reklamy. Należy pamiętać, że po wyłączeniu korzystania z plików cookie niektóre funkcje naszej strony internetowej mogą nie działać.

Podania o pracę

Za pośrednictwem portalu pracy na naszej stronie internetowej można przesyłać nam aplikacje na wolne stanowiska. W portalu pracy na naszej stronie internetowej korzystamy z narzędzia do zarządzania kandydatami SAP SuccessFactors.

SAP SuccessFactors

W ramach naszego portalu pracy korzystamy z narzędzia do zarządzania kandydatami SAP SuccessFactors, opartego na chmurze oprogramowania do zarządzania zasobami ludzkimi firmy SAP SuccessFactors z SAP Deutschland SE & Co. KG

Siedziba główna: SAP Deutschland SE & Co. KG, Hasso-Plattner-Ring 7, 69190 Walldorf, Niemcy.
W celu korzystania z SAP SuccessFactors zawarliśmy z SAP umowę na realizację zamówień zgodnie z art. 28 RODO.

Rejestracja

W celu złożenia podania o pracę za pośrednictwem naszego portalu pracy, należy najpierw zarejestrować się (założyć konto użytkownika). Dane osobowe, których podanie jest wymagane, są zaznaczone jako pola obowiązkowe w odpowiednim formularzu rejestracyjnym; podanie dalszych informacji jest dobrowolne.

Do rejestracji używamy tzw. procedury hasła jednorazowego. Oznacza to, że po podaniu nam adresu e-mail wyślemy użytkownikowi wiadomość e-mail z kodem na podany adres e-mail, który należy wprowadzić w ciągu kilku minut, aby ostatecznie złożyć wniosek. Jeśli użytkownik nie zrobi tego w wyznaczonym czasie, rejestracja zostanie automatycznie usunięta z bazy danych. Po otrzymaniu potwierdzenia będziemy przechowywać dane użytkownika przez okres przechowywania wskazany w tabeli. Przechowywanie odbywa się na użytek naszego portalu kandydatów. Po dokonaniu rejestracji użytkownik otrzymuje osobisty dostęp do strony chroniony hasłem oraz możliwość wglądu i edycji zapisanych przez niego danych, a także informacje o stanie procedury rekrutacyjnej.

W ramach rejestracji pobieramy i przechowujemy następujące dane:

 • Dane / Cel przetwarzania / Podstawa prawna przetwarzania / Czas przetwarzania
 • Imię / Bezpośredni kontakt / identyfikacja w systemie / Art. 6 ust. 1 zd. 1 f RODO / 6 miesięcy od zakończenia procesu aplikacyjnego / lub usunięcia konta (w przypadku zgłoszeń z własnej inicjatywy lub dobrowolnego udziału w naszej puli talentów)
 • Nazwisko / Bezpośredni kontakt / identyfikacja w systemie / Art. 6 ust. 1 zd. 1 f RODO / 6 miesięcy od zakończenia procesu aplikacyjnego / lub usunięcia konta (w przypadku zgłoszeń z własnej inicjatywy lub dobrowolnego udziału w naszej puli talentów)
 • Hasło / Utworzenie / ochrona konta użytkownika / Art. 6 ust. 1 zd. 1 f RODO / 6 miesięcy od zakończenia procesu aplikacyjnego / lub usunięcia konta (w przypadku zgłoszeń z własnej inicjatywy lub dobrowolnego udziału w naszej puli talentów)
 • Adres e-mail / Identyfikacja w systemie / możliwość kontaktu / Art. 6 ust. 1 zd. 1 f RODO / 6 miesięcy od zakończenia procesu aplikacyjnego / lub usunięcia konta (w przypadku zgłoszeń z własnej inicjatywy lub dobrowolnego udziału w naszej puli talentów)
 • Kraj / region miejsca zamieszkania / Wdrożenie widoczności profilu w zakresie wyboru kraju / Art. 6 ust. 1 zd. 1 f RODO / 6 miesięcy od zakończenia procesu aplikacyjnego / lub usunięcia konta (w przypadku zgłoszeń z własnej inicjatywy lub dobrowolnego udziału w naszej puli talentów)
 • Informacje o widoczności profilu / Przechowywanie zgody na rozszerzoną widoczność profilu w Grupie RATIONAL / Art. 6 ust. 1 zd.1 a RODO / 6 miesięcy od zakończenia procesu aplikacyjnego / lub usunięcia konta (w przypadku zgłoszeń z własnej inicjatywy lub dobrowolnego udziału w naszej puli talentów)

Internetowe podanie o pracę złożone w naszym portalu pracy (SAP SuccessFactors) jest przesyłane zaszyfrowanym połączeniem bezpośrednio do naszego działu kadr i oczywiście traktowane poufnie.  Należy pamiętać, że niezaszyfrowane wiadomości e-mail nie są przesyłane z ochroną dostępu. W razie przesłania podania o pracę pocztą tradycyjną, rejestracji i wprowadzenia danych za pomocą narzędzia może dokonać Dział Kadr.

Rekrutacja online

Można złożyć wniosek online, korzystając z formularza zgłoszeniowego na naszej stronie internetowej. Jeśli użytkownik ubiega się o ofertę pracy lub staż, najpierw wymaga to przypisania nazwy użytkownika i hasła w celu zalogowania się na konto użytkownika lub utworzenia konta.

Następnie można wprowadzić określone dane osobowe, oznaczone obowiązkowymi polami w odpowiednim internetowym formularzu zgłoszeniowym dla celów aplikacji, np.

 • imię i nazwisko, ulica, miejscowość, kod pocztowy, kraj, numer telefonu oraz adres e-mail
 • a także przekazać dalsze dokumenty aplikacyjne z danymi osobowymi (np. list motywacyjny, życiorys, certyfikaty).
 • Ponadto w zależności od stanowiska, o które użytkownik się ubiega, mogą być wymagane informacje specjalne, takie jak zaświadczenie o niekaralności, informacje o zdolności kredytowej, wyniki testu umiejętności, lekarskie potwierdzenie zdolności do pracy na danym stanowisku (zdolny do pracy, niezdolny do pracy, zdolny do pracy w stopniu ograniczonym/warunkowo)

Należy pamiętać, że w szczególności życiorysy, zaświadczenia lub inne dane przekazane przez użytkownika w celu złożenia wniosku mogą również zawierać dane szczególnie wrażliwe, takie jak informacje o rasie lub pochodzeniu etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności do związku zawodowego lub partii politycznej, zdrowiu fizycznym lub psychicznym lub orientacji seksualnej. Dlatego zalecamy, aby w miarę możliwości nie podawać tego rodzaju wrażliwych danych.

Internetowe podanie o pracę złożone w portalu pracy jest przesyłane zaszyfrowanym połączeniem bezpośrednio do naszego Działu Kadr i oczywiście traktowane poufnie. Należy pamiętać, że niezaszyfrowane wiadomości e-mail nie są przesyłane z ochroną dostępu. W razie przesłania podania o pracę pocztą tradycyjną, rejestracji i wprowadzenia danych za pomocą narzędzia może dokonać Dział Kadr.

Dane użytkownika zostaną wykorzystane do rozpatrzenia zgłoszenia użytkownika i podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku pracy. Podstawę prawną stanowi w tym przypadku § 26 ust. 1, por. 8 ust. 2 Niemieckiej Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (BDSG). Ponadto dane osobowe użytkownika mogą być przetwarzane, o ile jest to niezbędne do obrony dochodzonych przeciwko nam roszczeń prawnych w ramach procesu rekrutacji. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W podanych celach zawarty jest również uzasadniony interes przetwarzaniu danych.

Podczas rejestracji użytkownik przekazał nam swoje dane dotyczące widoczności profilu „na całym świecie”, „w kraju” lub „tylko dla wybranych stanowisk”, które spółki należące do naszej grupy spółek RATIONAL AG mają mieć dostęp do danych użytkownika. Prześlemy dokumenty aplikacyjne użytkownika w oparciu o wprowadzone w ten sposób ustawienia. Podstawą prawną jest zgoda wyrażona przez użytkownika w rozumieniu art. 6 ust. 1 zd. 1 a RODO poprzez wprowadzenie danych podczas rejestracji na naszym portalu pracy.

Dane aplikacyjne użytkownika nie będą przetwarzane w sposób wykraczający poza opisany.

Po zakończeniu procesu aplikacyjnego dane osobowe użytkownika zostaną usunięte najpóźniej po 6 miesiącach, o ile ich usunięcie nie jest sprzeczne z innymi prawnie uzasadnionymi interesami z naszej strony lub użytkownik nie wyraził zgody na ich dłuższe przechowywanie. Innym uzasadnionym interesem w tym kontekście jest na przykład ciężar dowodu w postępowaniu zgodnie z niemiecką Ustawą o Równym Traktowaniu (AGG).

Jeśli użytkownik chce zostać włączony do naszej puli talentów poza określonym procesem rekrutacyjnym, zachowamy jego dokumenty aplikacyjne w celu przyszłego obsadzenia wakatów, jeśli wyrazi na to zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dalszy okres przechowywania wynosi początkowo kolejne 6 miesięcy.

W każdej chwili można wycofać udzieloną na to zgodę ze skutkiem na przyszłość bez podania przyczyn, bez obawy przed niekorzystnymi konsekwencjami. W portalu pracy można w każdej chwili odwołać swoją zgodę w „Opcjach”, „Własny profil”, „Opcje wyszukiwania i ochrona danych”, zmieniając ustawienia.

O ile dojdzie do zawarcia stosunku pracy, zgodnie z § 26 ust. 1 Niemieckiej Ustawy o Ochronie Danych Osobowych mamy prawo do przetwarzania otrzymanych danych osobowych w celach związanych ze stosunkiem pracy, o ile jest to konieczne w celu realizacji lub zakończenia stosunku pracy bądź w celu wypełnienia praw i obowiązków wynikających z przepisów ustawowych lub zbiorowych układów pracy, porozumień zakładowych lub porozumień dotyczących świadczonych usług (porozumień zbiorowych) związanych z reprezentowaniem interesów pracowników.

Kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego

Kiedy użytkownik kontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, zapisujemy podane przez niego dane (adres e-mail, ewentualnie imię i nazwisko oraz numer telefonu) w celu udzielenia odpowiedzi na pytania i przetworzenia zapytania. Podstawę dla tych działań stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Jeśli nasz formularz kontaktowy obejmuje pytania dotyczące danych, które nie są wymagane do realizacji danego zapytania, są one zawsze oznaczone jako nieobowiązkowe. Dane te służą nam do skonkretyzowania zapytania i lepszej realizacji sprawy. Ujawnienie tych danych odbywa się wyraźnie dobrowolnie i za zgodą użytkownika, art. 6 ust 1 lit. a RODO. Jeśli podawane dane dotyczą także kanałów komunikacji (na przykład adres e-mail, numer telefonu), użytkownik wyraża ponadto zgodę na to, abyśmy skontaktowali się z nim poprzez ten kanał komunikacyjny w celu udzielenia odpowiedzi na dane zapytanie. Oczywiście zawsze można odwołać zgodę ze skutkiem na przyszłość.

Dane użytkownika, które otrzymaliśmy podczas kontaktu, zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane, prośba użytkownika zostanie w pełni przetworzona i nie będzie on potrzebować ani żądać dalszej komunikacji.

Jako podmiot odpowiedzialny za ochronę danych, nasza firma wdrożyła liczne środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić możliwie najpełniejszą ochronę danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej witryny internetowej. Niemniej jednak internetowe transmisje danych mogą generalnie wykazywać luki w zabezpieczeniach. Nie można zagwarantować całkowitej ochrony; w każdym przypadku wysyłanie niezaszyfrowanych wiadomości e-mail nie jest bezpieczne. Dlatego prosimy o nie wysyłanie danych wrażliwych w niezaszyfrowanej wiadomości e-mail, ale o skorzystanie z zaszyfrowanych kanałów komunikacji (np. naszego formularza kontaktowego) lub pocztą tradycyjną.

Przekazywanie danych

Z zasady nie przekazujemy żadnych danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że

 • użytkownik wyraził na to wyraźną zgodę,
 • przekazanie danych jest konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz nie ma podstaw, aby przypuszczać, że użytkownik ma uzasadniony interes w nieujawnianiu swoich danych,
 • przekazanie danych jest wymagane przepisami ustawowymi lub
 • jest to dopuszczalne zgodnie z przepisami ustawowymi i konieczne w celu realizacji stosunku umownego.

Przetwarzanie danych użytkowników na terenie UE / EOG jest dla nas ważne. W niektórych przypadkach dane mogą być przekazywane spółkom grupy RATIONAL z siedzibą poza UE / EOG lub możemy korzystać z usługodawców, którzy mają siedzibę poza UE / EOG i tam przetwarzać dane. W takich przypadkach zapewniamy, że przed przesłaniem danych osobowych w siedzibie odbiorcy został wprowadzony odpowiedni poziom ochrony danych, porównywalny ze standardami obowiązującymi w UE. Można to osiągnąć na przykład za pomocą standardowych umów UE lub wiążących reguł korporacyjnych lub specjalnych umów, którym firma może się podporządkować.

W zależności od wyboru dokonanego przez użytkownika podczas tworzenia konta dla widoczności profilu („ogólnoświatowy”, „krajowy” lub „tylko dla wybranych stanowisk”), prześlemy dokumenty aplikacyjne do następujących odbiorców w naszej grupie firm w celu realizacji proces aplikacji:

 • RATIONAL AG, Iglinger Straße 62, 86899 Landsberg am Lech, Niemcy
 • RATIONAL Deutschland GmbH
 • RATIONAL Austria GmbH
 • RATIONAL Russ O.o.o
 • RATIONAL Scandinavia AB
 • RATIONAL International AG
 • RATIONAL Schweiz AG
 • RATIONAL Sp. z o.o.
 • RATIONAL UK Ltd.
 • RATIONAL Endüstriyel Mutfak Ekipmanlar Tic. Ltd. ti.
 • RATIONAL France SAS
 • RATIONAL Wittenheim SAS
 • RATIONAL Ibérica S.L.
 • RATIONAL Italia S.r.l.
 • RATIONAL Canada Inc.
 • RATIONAL USA Inc.
 • RATIONAL México
 • RATIONAL BRASIL LTDA.
 • RATIONAL Colombia
 • RATIONAL JAPAN KK
 • RATIONAL Cooking Systems Pte Ltd
 • RATIONAL India
 • RATIONAL China
 • LechMetall Landsberg GmbH
 • RATIONAL Technischer Service GmbH
 • RATIONAL Komponenten GmbH
 • RATIONAL Dienstleistungsgesellschaft mbH
 • RATIONAL Montage GmbH
 • RATIONAL F&E GmbH
 • RATIONAL Kitchen & Catering Equipment Trading FZCO

Zewnętrzni dostawcy usług, tacy jak wewnętrzni dostawcy usług IT lub SAP, otrzymują dane użytkownika tylko wtedy, gdy jest to konieczne w kontekście korzystania z portalu pracy i procesu rekrutacji. W tych przypadkach zakres przekazywanych danych ogranicza się do koniecznego minimum. O ile nasi usługodawcy będą mieli dostęp do danych osobowych użytkownika, zapewniamy w ramach realizacji zlecenia wg. art. 28 RODO, że również oni będą przestrzegać przepisów ustawowych związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Prosimy również zwrócić uwagę na odpowiednie informacje o ochronie danych dostawcy. Za usługi podmiotów trzecich odpowiedzialny jest dany usługodawca, przy czym sprawdzamy, czy usługi te są zgodne z wymogami prawnymi w zakresie zasadności.

Bezpieczeństwo danych

Podjęliśmy szeroko zakrojone techniczne i operacyjne środki ochronne w celu zabezpieczenia danych użytkowników przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem oraz dostępem niepożądanych osób. Nasze procedury bezpieczeństwa są regularnie kontrolowane i dostosowywane do postępu technologicznego.

Prawa użytkownika

W odniesieniu do danych osobowych użytkownikowi przysługują następujące prawa:

Prawa ogólne

Użytkownik ma prawo do informacji, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych. Jeśli przetwarzanie opiera się na zgodzie użytkownika, ma on prawo do jej wycofania ze skutkiem na przyszłość.

Aby skorzystać ze swoich praw, prosimy wysłać wiadomość e-mail na adres

Datenschutzbeauftragter@rational-online.com lub pocztą tradycyjną na adres RATIONAL Aktiengesellschaft, Datenschutzbeauftragter, Siegfried-Meister-Straße 1, 86899 Landsberg am Lech, Niemcy. Korzystanie z praw opisanych w tym punkcie jest bezpłatne.

Prawa do przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu

Zgodnie z art. 21 ust.1 RODO użytkownik ma prawo, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w oparciu o art. 6 ust.1 lit. e RODO (przetwarzanie danych niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym) lub na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO (przetwarzanie danych niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora). Dotyczy to również profilowania w oparciu o powyższe przepisy. W razie złożenia odwołania zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych użytkownika, o ile nie będziemy w stanie przedłożyć istotnych uzasadnionych przesłanek dla przetwarzania danych, które będą przeważać nad interesem użytkownika, prawem i wolnością lub o ile przetwarzanie danych nie będzie służyć egzekucji, realizacji i obronie roszczeń prawnych.

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla tych praw i możliwości skorzystania z innego administracyjnego lub sądowego środka odwoławczego, użytkownik może w każdej chwili skorzystać ze swojego prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia, jeśli uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych (art. 77 RODO).

Organem nadzorczym naszej firmy jest:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht

Promenade 27 (Schloss)

D-91522 Ansbach

Niemcy

Łącza do innych stron internetowych

Nasze strony internetowe mogą zawierać łącza do stron internetowych innych usługodawców. Zwracamy uwagę, że niniejsza polityka prywatności obowiązuje wyłącznie dla witryny internetowej naszej firmy. Nie mamy żadnego wpływu i nie kontrolujemy przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących danych osobowych przez inne podmioty.

Zmiany w polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany lub dostosowania niniejszego oświadczenia o ochronie danych w dowolnym czasie z uwzględnieniem obowiązujących przepisów o ochronie danych.

Stan na marzec 2021